Pintu Incubator, lakon indonesia
03 Oct 2022

PINTU Incubator Memasuki Tahapan Kerjasama Internasional

PINTU Incubator sebuah program inkubasi Indonesia dan Perancis, hasil kolaborasi antara JF3, LAKON Indonesia dan Kedutaan Besar Perancis melalui  Institut Francais d’Indonesie ( IFI ),

Avatar photo 0